El juego, el desarrollo del niño y la educación preescolar Waldorf

€10.00

Susan Howard - Helmut von Kügelgen & Freya Jaffe, ed. Antroposófica

El juego, el desarrollo del niño y la educación preescolar Waldorf

€10.00

Preparar als nens per a la vida també podria significar prendre de debò el seu joc. És responsabilitat de pares i educadors formar un espai adequat per al joc i la imitació. El joc depèn més d'un ambient de treball calmat i alegre que de paraules hàbils, suggeriments de jocs i instruccions.

El joc és una activitat central en la vida dels nens. Jugar els ajuda a entreteixir els elements de la vida conforme la van experimentant. Les qualitats particulars de cada nen es posen de manifest en la forma de jugar. Perquè els nens imiten el que veuen al voltant seu i ho recreen en el seu joc.
PayPal