Frans Carlgren, ed. Rudolf Steiner

Pedagogía Waldorf, una educación hacia la libertad

€16.15
  • Pedagogía Waldorf, una educación hacia la libertad

Frans Carlgren, ed. Rudolf Steiner

Pedagogía Waldorf, una educación hacia la libertad

€16.15
En aquest llibre s'explica el contingut dels cursos que es donen dins de la pedagogia Waldorf. Es complementa amb estudis sobre els temperaments, la eurítmia, el dibuix de formes, la teoria dels colors i les festes de l'any. 

Índex del llibre
RUDOLF STEINER I LA SEVA PEDAGOGIA EL NEN ABANS DE LA MADURESA ESCOLAR 
I. El nen com a òrgan sensorial. 
II. Els tres primers anys. 
III. Poques coses-molta fantasia en l'edat preescolar. 

ALGUNS ELEMENTS BÀSICS DE LA PEDAGOGIA 
IV. El ritme del dia. 
V. Pla cíclic. 
VI. Pràctica artística. 
VII. La paraula viva. 
VIII. El treball amb llibres i quaderns del període pedagògic. 
IX. Importància de l'activitat artística. 
X. Dibuixar formes. 
XI. La utilització dels colors.
XII. La classe de treballs manuals i artesania. 
XIII. La gimnàstica. 
XIV. Eurítmia. 
XV. La festa mensual.
XVI. El món del llenguatge. 
XVII. Els temperaments. 
XVIII. Classes optatives de religió. 
XIX. La llibertat. 

ELS VUIT PRIMERS CURSOS 
XX. El problema de la maduresa escolar. 
XXI. El mestre tutor. 
XXII. Autoritat o llibertat? 
XXIII. La necessitat d'imatges. 
XXIV. La lletra partint de la imatge. 
XXV. Els contes. 
XXVI. L'aprenentatge del càlcul. 
XXVII. Rondalles i llegendes. 
XXVIII. L'Antic Testament. 
XIX. Narracions per a problemes de la vida. 
XXX. La crisi en el novè any de vida. 
XXXI. Àrea social i Geografia regional. 
XXXII. Els animals. 
XXXIII. Les plantes. 
XXXIV. Geografia. 
XXXV. Història. 
XXXVI. Representacions dramàtiques. 
XXXVII. Geometria. 
XXXVIII. Els dotze anys d'edat. 
XXXIX. Lleis que es poden veure i sentir. 
XL. Els fenòmens celestes com nosaltres els veiem. 

ELS QUATRE ÚLTIMS CURSOS 
XLI. La pubertat en els nostres temps. 
XLII. Del 9 al 12 curs (secundària). 
XLIII. Matemàtiques i Geometria. 
XLIV. Física. 
XLV. Química. 
XLVI. Geografia 
XLVII. Antropologia i Biologia. 
XLVIII. Història i Ciències Socials. 
XLIX. Art.
L. Història de la Literatura. 
LI. Dramatúrgia. 
LII. Música. 
LIII. Pintura. 

QÜESTIONS TRANSCENDENTALS 
LIV. L'escola industrialitzada. 
LV. L'escola lliure. 
LVI. Un moviment escolar d'àmbit mundial.
 LVII. Educació cap a la llibertat.