Educación Waldorf, ideas de Rudolf Steiner en práctica

€14.00

Christopher Clouder & Martyn Rawson, ed. Rudolf Steiner

Educación Waldorf, ideas de Rudolf Steiner en práctica

€14.00
Ajudant els nostres fills des del seu naixement fins a la majoria d'edat. En paraules de M. Carter, el millor que podem fer és aspirar a deixar als nostres fills solament dos llegats duradors: un, arrels, i l'altre, ales. Amb aquesta cita, l'autora enquadra aquest llibre sobre el decisiu art d'educar als fills. L'obra se centra en les etapes de la infància i de l'adolescència, plantejant detalladament els problemes propis d'aquestes edats, tant en la família com en relació a l'escola. Això fa que el llibre sigui d'interès no només per als pares, sinó també per als educadors. Cada capítol del llibre es completa amb una síntesi d'idees principals i unes preguntes per a iniciar el diàleg a les escola de pares, on es fa possible enriquir en el grup la riquesa de la lectura personal o en parella del llibre.
Apple Pay Google Pay PayPal