John Benians, ed. Rudolf Steiner

Los años de oro

€13.60
  • Los años de oro

John Benians, ed. Rudolf Steiner

Los años de oro

€13.60
Or és el potencial que té el nen en les primeres etapes de la seva vida. El nen que acaba de néixer està ple de possibilitats, insospitades capacitats estan esperant el seu desenvolupament. Del coneixement de les diferents fases que travessarà, de la diferenciació dels diversos temperament, de la importància del joc i l'art per a un correcte pensament, i de l'adequada introducció i ensenyament de les diferents matèries dependran el que aquesta potencialitat es desplegui plenament.