Rudolf Steiner, ed. Rudolf Steiner

La educación del niño, metodología de la enseñanza

€12.60
  • La educación del niño, metodología de la enseñanza

Rudolf Steiner, ed. Rudolf Steiner

La educación del niño, metodología de la enseñanza

€12.60
El problema bàsic de la pedagogia i la didàctica és la persona del mestre, la qual cosa viu en el mestre simplement pel fet de trobar-se davant el nen amb la seva naturalesa definida, el seu temperament, el seu caràcter i la seva constitució anímica; tot això viu en els nens i s'introdueix en el seu cor, la seva voluntat i el seu enteniment. Steiner ens revela com a través dels diferents temperaments dels mestres, i si aquests no són capaços de dominar-los davant els nens, poden produir en l'edat adulta les més diverses malalties: Els flegmàtics, els colèrics, els malenconiosos, els sanguinis.