Rainer Patzlaff/Wolfgang, ed. Rudolf Steiner

Indicaciones de pedagogía Waldorf para niños de 3 a 9 años

€12.00
  • Indicaciones de pedagogía Waldorf para niños de 3 a 9 años

Rainer Patzlaff/Wolfgang, ed. Rudolf Steiner

Indicaciones de pedagogía Waldorf para niños de 3 a 9 años

€12.00
La missió d'aquest escrit és formular els elements que orienten els processos de transformació, no només per a educadors i mestres, sinó encara mes per a pares en institucions Waldorf i per al públic interessat. Per a aquesta evolució la transformació és el principi determinant: la transformació de processos corporals (creixement, conquestes sensomotrius, etc.) en facultats psíquiques i espirituals que s'edifiquen sobre ells. Cada pas en aquest camí necessita el seu temps perquè maduri en facultats permanents, i tota pedagogia integral que estigui pensada per a obtenir resultats permanents ha d'orientar-se exclusivament en aquestes necessitats de desenvolupament, tant si es practica a l'escola infantil com a l'escola de primària.