Rudolf Steiner, ed. Rudolf Steiner

Fundamentos de la educación Waldorf, Tomo II: Metodología y didáctica

€13.50
  • Fundamentos de la educación Waldorf, Tomo II: Metodología y didáctica

Rudolf Steiner, ed. Rudolf Steiner

Fundamentos de la educación Waldorf, Tomo II: Metodología y didáctica

€13.50
Aquest llibre conté el 2n grup de conferències que Rudolf Steiner va donar per a la formació dels primers mestres Waldorf de Stuttgart. Comença amb la primera classe, sobre llenguatge, escriptura, lectura, ortografia i la gran importància que tenen en el nen el plàstic-pictòric i el poètic-musical i continua l'evolució del nen amb especial atenció als 9, 12 i 14 anys. A més ens dóna pautes sobre com iniciar als nens en la lectoescriptura.