Rudolf Steiner, ed. Antroposófica

El misterio de los temperamentos

€8.00
  • El misterio de los temperamentos

Rudolf Steiner, ed. Antroposófica

El misterio de los temperamentos

€8.00
Aquesta petit llibre descriu els quatre temperaments bàsics: colèric, sanguini, flegmàtic i malenconiós. El Sanguini ha d'aprendre a desenvolupar amor i fidelitat cap a una persona. El Colèric ha d'aprendre a desenvolupar estima i respecte per la capacitats de l'educador. El Malenconiós ha d'aprendre a desenvolupar un cor compassiu per la destinació de l'altre i al Flegmàtic se li ha de fer descobrir que els interessos aliens són un avantatge per a ell.