Rainer Patlaff, Claudia McKeen, Ina von Mackensen, Claudia Grah-Wittich, ed. Rudolf Steiner

Directrices de Pedagogía Waldorf desde el nacimiento hasta los 3 años

€18.50
  • Directrices de Pedagogía Waldorf desde el nacimiento hasta los 3 años

Rainer Patlaff, Claudia McKeen, Ina von Mackensen, Claudia Grah-Wittich, ed. Rudolf Steiner

Directrices de Pedagogía Waldorf desde el nacimiento hasta los 3 años

€18.50

En aquest llibre no només es poden adquirir coneixements sobre el desenvolupament i evolució del nen en els seus primers tres anys, sinó a més trobar la forma en què aquests es poden aplicar convenientment per a la vida futura del nen. Es pot trobar un estudi exhaustiu sobre les tres capacitats que el nen adquireix, la primera que és alçar-se i caminar, madura durant el primer any.

La segona que és la parla es prepara durant l'embaràs a través de la capacitat auditiva del fetus, però el seu desenvolupament pressuposa la posició alçada i el caminar. A partir d'aquestes dues comença a desenvolupar-se la capacitat del pensar. Aquests processos no s'han d'accelerar, cal donar-los el temps necessari perquè madurin. Rudolf Steiner va citar en diverses ocasions que les mesures pedagògiques equivocades en la infància del nen, poden desembocar en predisposicions a certes malalties en arribar a adults. També desenvolupa aquest llibre la importància que té per a pares i pedagogs, la imitació i el joc en el nen; i com tots dos ajuden en la seva formació. Sense un adult al qual imitar, el nen no pot adquirir el llenguatge i, sense el joc, és difícil que el nen es conegui i s'eduqui. És interessant també en aquest llibre conèixer les condicions que ha de tenir el jardí d'infància Waldorf, la col·laboració amb els pares, metges, etc...