La educación y la vida espiritual de nuestra época

€18.00

Rudolf Steiner, ed. Rudolf Steiner

La educación y la vida espiritual de nuestra época

€18.00
Aquestes conferències les va donar Rudolf Steiner davant el desig, d'un grup d'amics de la Antroposofia, de formar la primera Escola Waldorf en Ikley (Anglaterra). Les seves classe magistrals exposaven ensenyaments derivats de la cultura grega, romana i de l'època de l'Edat mitjana, que es podien aplicar en l'educació. Va explicar per a pares i mestres com possibles malalties tenen el seu origen en la forma en què el nen adquireix les seves primeres capacitats bàsiques de caminar, parlar i pensar. Recull com s'han de donar les diferents assignatures durant tota l'etapa educativa. És un llibre bàsic que contine una immensa saviesa.
American Express Mastercard PayPal Visa